Sunday, 15 May 2011

SELAMAT HARI GURU.

Guru Penjana Transformasi.

Penghargaan dan dedikasi  untuk Tn. Hj. Shaharudin bin Sharif, Pegawai Pelajaran Daerah Kluang dan Dr. Azman bin Ahmad, Pegawai BTPNJ yang telah banyak memberikan sokongan dan khidmat bantu untuk PSS.

Ucapan penghargaan ini juga ditujukan kepada seluruh warga SKPBK terutama kepada Pn. Normala bt Shamsudin, Guru Besar SKPBK, Pn. Kalsom bt Baba PK Kurikulum serta Pn. Faridah bt Abu Bakar selaku PT Kewangan yang sentiasa memberikan komitmen untuk PSS dalam usaha menyediakan prasarana yang terbaik. Begitu juga  kepada semua guru yang memberi sumbangan untuk menjayakan segala program dan aktiviti yang dianjurkan oleh PSS terutamanya dalam menjayakan Program Nilam.

Seterusnya penghargaan untuk rakan-rakan dalam kalangan Guru-guru Perpustakaan dan Media. Terima kasih yang tidak terhingga kepada murid-murid SKPBK yang sentiasa menjadikan PSS sebagai rakan dalam menuntut ilmu.

Tidak lupa juga terima kasih dan penghargaan dirakamkan kepada  suami dan anak-anak kerana banyak memberi sumbangan dalam usaha saya membina Pusat Sumber SKPBK.

Selamat Hari Guru dan tahniah kepada semua guru.

Terima kasih .

Daripada,
Pn. Padilah bt Shahran
GPM, SKPBK.

No comments:

Post a Comment