Tuesday, 17 May 2011

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGGUNAAN PUSAT SUMBER SERTA KEMAHIRAN MAKLUMAT.


SUKATAN DAN HURAIAN
PENGAJARAN DAN  PEMBELAJARAN PENGGUNAAN PUSAT SUMBER
SERTA KEMAHIRAN MAKLUMAT.
SK. PEREMPUAN BANDAR, KLUANG.


Tahun

Aktiviti / Objektif

1

 1. Mengenal pasti kedudukan PSS dan ruang-ruang di dalamnya.
 2. Mengetahui dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di PSS.
 3. Mengenal koleksi bahan buku dan bahan bukan buku.
 4. Mengenal sikap menyayangi dan menghargai harta benda sekolah untuk kegunaan bersama.
 5. Memilih dan menggunakan bahan-bahan yang sesuai semasa menggunakan PSS.


2.

 1. Mengenal pasti lokasi bahan-bahan PSS dan kemudahan perkhidmatan PSS.
 2. Mengetahui peraturan penggunaan bilik PSS.
 3. Mengenal koleksi bahan buku dan bahan bukan buku serta peralatan PSS.
 4. Memelihara bahan buku, menggunakan penanda buku dan memelihara kit permainan PSS.
 5. Memilih dan menggunakan buku fiksyen dan bukan fiksyen di PSS serta mengetahui judul dan pengarang.
 6. Menguasai kemahiran mendengar.


3.

 1. Mengenal ruang-ruang tambahan dan kemudahan perkhidmatan PSS.
 2. Mematuhi dan mengetahui peraturan penggunaan ruangan di PSS.
 3. Mengenal bahagian-bahagian buku, bahan bukan buku dan peralatan serta fungsinya.
 4. Memelihara koleksi buku, bahan bacaan rekreasi dan bahan bukan buku.
 5. Tahu mengguna muka surat judul, muka surat kandungan dan penyusunan buku fiksyen.
 6. Menguasai kemahiran membaca dan menggunakan kamus.


4.

 1. Mengenal pasti lokasi, koleksi dan jenis-jenis  perkhidmatan yang terdapat di PSS.
 2. Mengetahui peraturan dan tatacara penggunaan radio, TV dan VCR.
 3. Memahami lebih lanjut koleksi buku  rujukan, risalah, disket, gambar dan gambarajah.
 4. Mengetahui cara menjaga buku, carta dan kit pembelajaran.
 5. Membaik pulih buku dengan menggunakan kaedah yang mudah.
 6. Mengetahui tentang Sistem Pengelasan Perpuluhan Dewey.
 7. Menguasai kemahiran asas membaca secara scanning dan skimming serta penggunaan kamus.


5

 1. Mengetahui dan mengenal pasti kemudahan dan perkhidmatan terkini yang diperkenalkan.
 2. Mengetahui peraturan dan tatacara penggunaan komputer.
 3. Mengenal dan memahami jenis-jenis dan koleksi bahan di PSS.
 4. Mengetahui cara dan pemuliharaan bahan di PSS.
 5. Mengetahui dan menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey.
 6. Menggunakan bahan-bahan rujukan untuk membuat laporan, nota dan temu ramah.


6

 1. Mengenal pasti dan menggunakan kemudahan dan perkhidmatan di PSS.
 2. Mengetahui peraturan serta boleh menggunakan alatan audio visual di PSS.
 3. Mengenal dan memahami fungsi serta boleh menggunakan buku tahunan gazetir, jurnal/ buletin dan bibliografi,
 4. Menghargai dan memelihara bahan-bahan dan peralatan di PSS.
 5. Tahu dan boleh menggunakan Sistem Pengelasan Perpuluhan Dewey.
 6. Mengetahui cara-cara pengendalian maklumat dan menyelesaikan masalah.


Pn. Padilah bt Shahran
Guru Perpustakaan & Media,
SKPBK.

No comments:

Post a Comment