Sunday, 22 May 2011

Di celah-celah tirai PSS


Surat ini disampaikan sendiri oleh Linda murid tahun 2 Nilam. Surat ini sungguh istimewa. Selain daripada memohon maaf kerana menghilangkan buku PSS, Linda juga memohon keizinan untuk terus meminjam buku serta berjanji untuk tidak menghilangkan buku. Lakaran PSS yang dilukis oleh Linda adalah imej yang ada dalam  mindanya sebagai  pengunjung PSS yang setia...GPM SKPBK.

No comments:

Post a Comment